Merkaba - dvasinės šviesos aktyvatoriai

Ieškantys savo kelio, bandantys suprasti, atrasti tikrąją savo paskirtį žemėje žmonės, patiria pakilimus bei kritimus žemyn. Ypatingai trūksta balanso ir dermės, gebėjimų ilgesnį laiką išbūti pakylėtose vibracijose ir šviesos energijose.

Žinoma, svarbiausias dalykas tam- atitinkamos dvasinės praktikos ir kasdienis darbas su savimi, laisvinimasis iš blokų bei ribojančių įsitikinimų, destruktyvių emocijų paleidimas, trikdančių nuostatų keitimas, atsivėrimas norimų energijų srautui bei jų priėmimas į savo energinę struktūrą.

Intensyviai žengiame pirmyn ieškodami tikrojo savęs,- šviesaus, gero, mylinčio, atjaučiančio, suprantančio savęs. Tai nebūtinai lengva, nes prireikia įveikti daugybę kliūčių, kurias sutinkame aplinkoje ir net kartais kuriame patys sau.

Ir visa tai tam, kad užsigrūdintume, kad išmoktume dar daugiau vertingų dalykų, kad ugdytume dorybes ir gebėtume į save įsileisti daugiau dieviškos meilės ir šviesos.

Merkaba- viena iš unikalių, stiprių gebančių mums padėti šiame kelyje priemonių. Merkaba- tai unikali sakrali geometrinė figūra, gebanti keisti šveisos vibracijų tinklą, konfigūruodama jį į tokias švytėjimo dermes, kurios atitinka dieviškos meilės virpesių spektro charakteristikas. Yra skaitoma, jog

turint šalia savęs Merkabą ir sujungus ją su savo energine struktūra, galima keisti savo energinius virpesius ir kelti energines vibracijas, to rezultate- palaipsniui artėti prie unikalių meilės rezonanso bangų.

Merkaba- tai švara, tad būdami šios geometrinės figūros veikimo zonoje, būdami susijungę su ja, mes keičiamės, mes švarinamės, laisvinamės ir vis labiau atsiveriame šviesai ir harmonijai.

Žinoma, kad pati Merkaba turi savo galią, įtakodama šalia esančius objektus. Kuomet ji yra sujungta su kokiu nors objektu, šią galia skleidžiasi jo energinėje struktūroje, skatindama, aktyvuodama dvasinius pokyčius. Žinoma, tai vyksta itin subtiliai, lengvai ir harmoningai.

Įsivaizduokite kokią galią... Ar jums tai aktualu, ar jūs einate būtent šiuo keliu?..

Judėti jūsų trokštama linkme gali padėti Ametisto apyrankė su Merkabos kristalu- Merkabos- dvasinės šviesos aktyvatoriumi.

Prie apyrankės prikabintas Ametisto kristalas - tai speciali geometrinė figūra- šviesos formos aktyvatorius- Merkaba. Ši sakrali geometrinė forma padeda sukurti ir aktyvuoti, perskirstyti žmogaus galios ir jėgos energinį lauką taip, kad į jį galėtų įsilietu kuo daugiau šviesos ir aukštų vibracijų energijų. Yra skaitoma, kad Merkaba padeda žmogui, keičiant savo energinį lauką, kelti savo paties vibracijas, grynintis dvasinėje šviesoje ir kurti visą apimančią virpesių, suderinamų su Visatos meilės jėga, dermę.

Galime sakyti, kad Merkaba- dieviškoji šviesos jėga, pritraukianti dievišką švytėjimą į žmogaus energinę struktūrą. Tai dvasinio tobulėjimo ir gryninimosi įrankis. Žinoma, kad veiktų, ji turi būti greta žmogaus, turi turėti ryšį, jungtį su žmogaus energine struktūra. Būtent tokia jungtis yra sukuriama ir aktyvuojama paruošiant užsakovui šį aktyvatorių. Tik po šio suderinimo, sujungimo darbo, Merkaba bus sujungta su žmogaus (aktyvatoriaus savininko) energijomis ir veiks žmogaus energijų lauke..

Po užsakymo apyrankė su Merkabos kristalu keliaus pas energijų specialistus, portalo www.kosmenergetika.lt profesionalus, kurie atliks šį Merkabos ir žmogaus energinės struktūros sujungimo energinį darbą. Po to apyrankė iškeliaus pas savo šeimininką...