ASTRALINIS PLANAS IR ASTRALINĖS KELIONĖS

2020 m. Rugpjūčio 9 d. 9 - 13 val. Kaune - arba Nuotolinis mokymas pasirinktu laiku!

Energinių centrų aktyvavimas ir pažintis su astraliniu pasauliu

Seminaras pažengusiems, gali dalyvauti mokiniai turintys I pakopos Kosmoenergetikos specialisto kvalifikaciją ir įsisavinę MA-1 kursą, bei jame mokomas energijas.

Nuo žmogaus energinių centrų (čakrų) darbo priklauso ne vien savijauta, jausmai, emocijos bei sumanymų realizacijos galimybės, tačiau ir įvairūs gebėjimai. Aukštesnės žmogaus čakros sąlygoja, kiek priimame, kiek įsileidžiame subtilių vibracijų energijų, kiek gebame sąveikauti su tokio pobūdžio energijomis ar kitų lygmenų sąmoningomis esybėmis.

Užsiėmimo metu:

 • Mokysimės ir įsisaviname energijas, padedančias aktyvuoti ir atverti aukštesniąsias žmogaus čakras
 • Sužinosite apie Astralinį planą ir ypatingas jo charakteristikas
 • Astraliniame plane slypinti informacija ir šio plano gyventojai
 • Mokysimės kaip reikia atlikti Astralinį išėjimą, astraliens keliones, kaip gauti informaciją iš šio Subtiliojo plano
 • Sužinosite ko ir kaip saugotis tokių kelionių ir tokios sąveikos metu..

Seminaro planas:

 • Žmogaus energetinės sistemos atvėrimas, užpildymas aukšto dažnio vibracijomis
 • Eneregtinių centrų čakrų aktyvavimas
 • Kosmoenergetikos metodas kaip priemonė intuicijai ir įvairioms jos išraiškoms suaktyvinti.
 • Kanalo Zolotaja Piramida savybės
 • Iniciacija į kanalo Zolotaja Piramida energiją.
 • Astralinės kelionės
 • Astralinis lygmuo ir jo ypatumai
 • Astralinių kelionių technika
 • Pavojai ir kliūtys, astralinės klišės ir informacijos iškraipymas
 • Iniciacija į Do kanalo energiją
 • Pasiruošimas astralinėms kelionėms
 • Astralinių kelionių technika.

Seminaro metu vyks iniciacijos (įšventinimai) į dvi ypatingas šiam tikslui naudojamas energijas

DO ir ZOLOTAJA PIRAMIDA


Įsisavinsime šias energijas, mokysimės kaip sukurti sąveiką su jomis, kaip teisingai dirbti, kaip atlikti svarbiausius, mums aktualius energinius dalykus. Vyks iniciacijos ir į šias energijas uždarančias, blokuojančias energijas.

Norintiems dalyvauti mokiniams reikalingas pasiruošimas. Būtina išankstinė registracija ir Mokytojo patvirtinimas, kad galėsite dalyvauti šiame seminare. Po jo mokiniui išsiunčiama visa informacija apie reikalingą pasirengimą...

Tai autorinė Kosmoenergetikos Mokytojos, gydovės Eglės Gleščinskienės Kosmoenergetikos mokymų ir transformacinio kelio, programa

Į seminarą būtina išankstinė registracija, visi patikslinimai ir informacija apie pasiruošimą po registracijos...


Seminaro metu gilinsime anksčiau įgytas žinias ir gebėjimus...

Seminaro kaina- 165 EUR.

Žinias bei įgūdžius perduoda ir įšventinimus į Kosmoso energijos kanalus atlieka Kosmoenergetikos Mokytoja Eglė Gleščinskienė, Pasaulinės Kosmohumanizmo nacijų lygos narė, Tarptautinio projekto "Aukso Amžiaus Kosmoenergetika" vadovė Lietuvoje


BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA


Dėmesio!- tai ne gydymas, ne sveikatos priežiūros ar sveikatinimo veikla, o visiškai alternatyvus darbas su energijomis. Turintiems sveikatos problemų rekomenduojame kreiptis į medikus...