ENERGINĖ MEDICINA - KOSMOENERGETIKA

MOKYMAI, INICIACIJOS, ENERGETINIO DARBO TECHNIKOS IR JŲ TAIKYMAS

Kosmoenergetika - ypač stiprus ir veiksmingas Energinės medicinos metodas, leidžiantis prisiliesti prie neišaiškinamų ligų priežasčių ir jas pašalinti, atstatyti pažeistas organizmo sritis, koreguoti organizmo sistemų veiklą, biocheminius ir fiziologinius organizmo parametrus, energijos įsisavinimą ir paskirstymą, o taip pat veikti įvairias psichologijos, socialinės adaptacijos, saviraiškos, kūrybos ir tarpusavio santykių sritis, kuriose atskiras individas yra ypač pažeidžiamas, jautrus, neatsparus žalojantiems aplinkos veiksniams.

Mokydamiesi Kosmoenergetikos įsisaviname teorinę dalį, vyksta iniciacijos į energijas, pateikiami praktiniai energijų taikymo mokymai ir energinės technikos.


Maginio bloko energijų įsisavinimas ir dalyvavimas mokymuose galimas turint I-pakopos Kosmoenergetikos pažymėjimą, kuris suteikiamas įsisavinus 10 energijų ir atlikus būtinas praktikas. Maginio bloko arba seminarai pažengusiems prasideda nuo MA-1 seminaro - Magijos nuėmimas, vėliau įsisavinami kiti likę seminarai iš Maginio bloko.

Magistrinio bloko mokymai - seminarai profesionalams, galimi gavus iniciacijas ir įsisavinus visas Budistinio ir Maginio bloko energijas bei atlikus reikiamas praktikas. Mokymai prasideda nuo MG-1 seminaro ir toliau vyksta numatyta mokymų eilės tvarka. 

Kosmoenergetika - tai naujų galimybių ypač stiprus ir efektyvus Energinio poveikio metodas, kuris paremtas išorinių energijų srautų naudojimu, energijų perkeitimu ir paskirstymu žmogaus energinėje struktūroje.


  1. Budistinį energijų bloką
  2. Maginį energijų bloką
  3. Magistrinį energijų bloką
Mokydamiesi Kosmoenergetikos įsisaviname teorinę dalį, vyksta iniciacijos į energijas, pateikiami praktiniai energijų taikymo mokymai ir energinės technikos.


Kosmoenergetikos seminarai - sužinok!