APIE MANE

Aš esu Elė Soul. Tai mano Sielos vardas arba tikrasis vardas, kuris atspindi mano Esybę. Turiu ir įprastą vardą, tad daug kam esu pažįstama, kaip Eglė Gleščinskienė. 

Norėčiau paprastai ir lengvai pristatyti save, tačiau tai sudėtinga, nes mano veikla atspindi daugybę dalykų ir apima plačias sritis. Tad bus teisinga, jei rašysiu, kad esu Sielų gydovė ir darbo su subtiliomis energijomis specialistė. Šioje srityje dirbu daugiau nei 25 metus, tad esu profesionalė ir išmanau daugybę dalykų, susijusių su energijomis, subtiliaisiais žmogaus kūnais - aura bei jos įtaką savijautai, santykiams bei sumanymų realizacijai. Energinė medicina - tai mano veiklos sritis, nes būtent su energijomis, įtakodami energinius procesus žmogaus kūne, mes greičiausiai ir saugiausiai galime atlikti reikiamus pokyčius jei artinasi liga ar kyla įvairios problemos bei sunkumai.

Esu ypač jautri ir man yra didis gebėjimas matyti energijas, jausti ir patirti kito žmogaus Sielą, jo kūną ir ten esančius pažeidimus, ligas, troškimus, baimes, džiaugsmą ir skausmą. Ši papildoma mane pasiekianti informacija ne visuomet lengva, ypač kai susiduriu su piktais, viskuo nepatenkintais žmonėmis. Tai mane slegia, lyg slėgtų sunkus ant pečių užverstas krovinys, slogus, netinkamas kvėpuoti oras ar kaip visur besiskverbiantys teršalai.  

Esu ir psichoinformaciologė, dirbanti su žmogaus saugoma informacija ir jos įtaka savijautai, pasirinkimams, santykiams ir sąveikai su aplinka. Padedu šalinti energinius ir informacinius blokus iš žmogaus energinės-informacinės matricos arba paprasčiau iš jo biolauko. gebu informaciniame lygmenyje pasižiūrėti kitą laiko atkarpą nei dabartinė, t.y. pamatyti ateitį ar nukeliauti į praeitį. Kartais tenka koreguoti ten patirtų emocinių traumų pasekmes ir susiformavusius veikimo bei reakcijų algoritmus.

Esu įvairių energinių technikų mokytoja, vedu seminarus ir mokymus, įvairius užsiėmimus ir praktikas, padedu rasti tikrąjį kelią, suprasti asmeninę misiją šioje žemėje.

Jau parašiau tris knygas - "Langas tarp pasaulių", Aiškiaregė" ir "Mirties laikas arba 8 minutės", o kitos irgi beldžiasi į pasaulį, tad turbūt galiu sakyti, kad esu rašytoja. Rašau romanus, saviugdos knygas į kurias sudedu daugybę turimų profesinių žinių: tai ir klientų, susiduriančių su anapusinio pasaulio jėgomis, dvasiomis, mirusiaisiais bei jų įtaka, istorijos bei mano pagalba sprendžiant tokio pobūdžio problemas ir mokslu nepaaiškinami, tačiau egzistuojantys reiškiniai, sąveika tarp žmonių ir energinis juos jungiantis ryšys, sielų kelionės, gimimo ir mirties fenomenai bei daugelis kitų įdomių dalykų. 

Puikiai žinau savo gyvenimo Misiją, tad ją realizuoju nešdama dvasines žinias ir šviesą pasauliui, bei tiems žmonėms, kurie jų nori. Įkvepiu ir palaikau judančius pirmyn, siekiančius darnos ir harmonijos, kuriančius ir mylinčius.

Vis daugiau žmonių buriasi aplink, t.y. ten, kur daugiau dvasinės šviesos, žinių, sąmoningumo ir meilės, tad Elė Soul dabar ne vien mano pačios vardas, tačiau ir veiklos, mokymų bei komandos, kurioje dirba savanoriai bei įvairių profesijų pagalbininkai, prekės ženklas. 

Kartu su šviesa, kūryba ir meile...

Elė Soul foto galerija